Playbackteater

- allas berättelser förtjänar att bli hörda

Playbackteater - #RealLifeImprov

Playbackteater är en unik form av improvisationsteater och ett tvärkonstnärligt och mångdimensionellt dialogverktyg som används världen över för att bidra till ökad gemenskap och förståelse. Det lämpar sig särskilt för att stödja komplexa processer där många olika perspektiv möts. Playbackteater är politiskt oberoende, värnar demokrati, inkludering, yttrandefrihet och alla människors lika värde.

Med spontanitet, lyhördhet och respekt för varje människas berättelse kan playbackteater skapa ett möte mellan människor. Alla har vi något att berätta och ofta känner vi igen oss i varandras berättelser. Den personliga berättelsen gör det allmänmänskliga nära och levande.

Publikens röster och berättelser ur verkligheten utgör föreställningens kärna. En spelledare fungerar som länk mellan publiken och ensemblen som står redo att genom improviserad teater spegla publikens berättelser, känslor och reflektioner. Allas berättelser är välkomna!

Foto: André Holmgren Hopkins, 2018
Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2019

Bakgrund

Playbackteater har utvecklats av Jonathan Fox och Jo Salas tillsammans med deras ursprungliga playbackensemble ur en önskan att göra teatern till en levande mötesplats. De var bland annat inspirerade av storytellingtraditioner, experimentell teater och J. L. Morenos teaterfilosofi. 

År 1993 startade Fox och Salas "School of Playback Theatre" i New York, där människor från stora delar av världen har mötts i skapande processer och utvecklats som aktörer och ledare. I dag finns närmare 400 playbackteatergrupper i över 60 länder - amatörer och professionella - som alla strävar efter att möta människors grundläggande behov av att berätta, utbyta erfarenheter och upptäcka nya perspektiv.

Playbacks vision är:
“Building Communities of Understanding - One Story at a Time”. 

Kurser & Community

Läs mer om kurser i playback under "Kurser", och om den lokala, nationella och internationella playback-communityn under "Community". 

TEDx-föredrag om playbackteater 

Lyssna till Jo Salas och hennes föredrag om playbackteater  "Everyone Has a Story":