Övriga projekt

- som får hjärtat att bulta

Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2013
Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2016
Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2016

Vi är alltid intresserade av samarbetsprojekt inom områden som rör demokrati, värdegrund, inkludering, allas lika värde och rättigheter, inre och yttre hållbarhet etc. Om du eller din organisation skulle vilja samarbeta med oss i någon form så hör av er till oss!

 info@teaterx.se
Linda Tervo: 070-894 45 32

Exempel på tidigare behjärtansvärda samarbeten och projekt: 

Tsunami-debriefing

2005 - Mer info kommer.

350.org

2009 - Mer info kommer.

Röda Korset

Under hösten 2015 genomförde vi samtliga våra öppna föreställningar i samarbete med Röda Korset, och alla intäkter gick till Röda Korsets kampanj PÅ FLYKT: 

Vi har även arbetat med Röda Korset i diverse sammanhang. 

Dialog Stockholm, Unga Klara

2015 - Mer info kommer.

Sustainability-konferens

2016 - Mer info kommer.

Humanistisk Medicin

Mer info kommer.

Berättelser om migration

Mer info kommer.

Kvinnohuset i Västerås

I samband med Internationella Kvinnodagen 2019 hade vi en föreställning på Västerås Teater i samarbete med Johanna Lundin från Equalate för att markera 40-årsjubileet för Kvinnohuset i Västerås. 

Folk och Kultur 2020

Vid Folk och Kultur 2020 genomförde vi en interaktiv föreställning riktad till politiker och kulturaktörer på temat Armlängds avstånd med titeln Politiken, publiken och konsten – ett triangeldrama om Sveriges viktigaste distansrelation. 

Föreställningen genomfördes i samarbete med Folk och Kultur, Daniel Sachs Foundation och Skandinavisk Playbackteater Studio, som en del av "Årets konventpartnerskap 2020", och var en inbjudan till politiker och kulturaktörer att gemensamt undersöka frågeställningar som rör kultur, demokrati, och politik, med intentionen att skapa förutsättningar för en djupare, mer nyanserad förståelse för varandras perspektiv.

Inbjudan till föreställningen löd:

Vi lever i en turbulent värld där politiken och kulturen har nyckelroller att spela i framväxandet av framtidens samhälle. Hur mycket armlängds avstånd behöver vi idag och i morgon? Vilka roller kan politiken och kulturen komma att spela? Hur kan den samexistens se ut som stärker vår demokrati? Välkommen till en interaktiv föreställning som undersöker hur vi närmar oss varandra för att hitta rätt distans.

Vi vill med detta evenemang bjuda in er politiker och kulturaktörer att gemensamt undersöka frågeställningar som rör kultur, demokrati, och politik. Hur förhåller de sig – och skulle kunna förhålla sig – till varandra. Intentionen är att skapa förutsättningar för en djupare, mer nyanserad förståelse för varandras perspektiv.