Playback Community

- lokalt, nationellt och internationellt

Playbackteaternätverk via Meetup Stockholm
- för information om playbackrelaterade event

För att skapa förutsättningar för ett levande nätverk av playbackteater i Stockholmsregionen har nyligen ett nytt forum startats via Meetup Stockholm. Det heter Stockholm Playback Theatre - Real Life Improv. Ansök om medlemskap här och säkerställ att du inte missar inbjudningar till olika event i playbackteatervärlden i Stockholmsområdet. Bland annat organiseras via nätverket lokala playback-labb och prova på-worshops. Nätverket är öppet för både engelsk- och svenskspråkiga medlemmar och evenemang.

Playback Theatre Community of Sweden
- för utbildade/aktiva playbackare i Sverige

Playback Theatre Community of Sweden är en Facebook-grupp för alla playbackare i Sverige, dvs de som genomgått en grundkurs (core training) eller motsvarande eller är/varit aktiv i en playbackgrupp eller liknande. 

Gruppen är till för att dela erfarenheter, frågor, stöd och kärlek. Vi delar även dokumentation från gemensamma aktiviteter som workshops eller playback-labb samt information om kommande playbackföreställningar och -aktiviteter.

Kommunikationen i gruppen sker på engelska eller svenska. Välkommen att gå med i gruppen om du är playbackare!

Den internationella playback-communityn

Vart 4:e år anordnar det globala playbackteaternätverket International Playback Theatre Network (IPTN) en internationell konferens. Sedan 2011 har Teater X bidragit med föreställningar och workshops vid de internationella playback-konferenserna (IPTN); 2011 i Frankfurt, 2015 i Montreal och 2019 i Bangalore. Man kan vara medlem i nätverket antingen som individ eller grupp/ensemble.

Vart 3:e år (i snitt) anordnas europeiska konferenser, s.k. Eupean Playback Theatre Gatherings (EPTG), och Teater X har representerats 2014 i Amsterdam (NL), 2017 i Budapest (Ungern) och 2022 i Sofia (Bulgarien)

Slutligen finns det en hel värld av playbackare online! Bland annat finns den samlande Facebookgruppen Playback Theatre Around The World