Playback Community

- lokalt, nationellt och internationellt

Playbackteaternätverk via Meetup Stockholm
- för information om playbackrelaterade event

För att skapa förutsättningar för ett levande nätverk av playbackteater i Stockholmsregionen har nyligen ett nytt forum startats via Meetup Stockholm. Det heter Stockholm Playback Theatre - Real Life Improv. Ansök om medlemskap här och säkerställ att du inte missar inbjudningar till olika event i playbackteatervärlden i Stockholmsområdet. Bland annat organiseras via nätverket lokala playback-labb och prova på-worshops. Nätverket är öppet för både engelsk- och svenskspråkiga medlemmar och evenemang.

Playback Theatre Community of Sweden
- för utbildade/aktiva playbackare i Sverige

Playback Theatre Community of Sweden är en Facebook-grupp för alla playbackare i Sverige, dvs de som genomgått en grundkurs (core training) eller motsvarande eller är/varit aktiv i en playbackgrupp eller liknande.

Gruppen är till för att dela erfarenheter, frågor, stöd och kärlek. Vi delar även dokumentation från gemensamma aktiviteter som workshops eller playback-labb samt information om kommande playbackföreställningar och -aktiviteter.

Kommunikationen i gruppen sker på engelska eller svenska. Välkommen att gå med i gruppen om du är playbackare!

Den internationella playback-communityn

Vart 4:e år anordnar det globala playbackteaternätverket International Playback Theatre Network (IPTN) en internationell konferens. Sedan 2011 har Teater X bidragit med föreställningar och workshops vid de internationella playback-konferenserna (IPTN); 2011 i Frankfurt, 2015 i Montreal och 2019 i Bangalore. Man kan vara medlem i nätverket antingen som individ eller grupp/ensemble.

Vart 3:e år anordnas europeiska konferenser, s.k. Eupean Playback Theatre Gatherings (EPTG), och Teater X har representerats 2014 i Amsterdam och 2017 i Budapest. I september 2020 skulle konferensen ha ägt rum i Sofia, Bulgarien, med titeln "Roots & Wings", men pga Corona har dennatt skjutas på framtiden (just nu hoppas är planen 2022). Värdar för EPTG 2020 (nu 2022) är den bulgariska gruppen Playback Theatre Here and Now.

Slutligen finns det en hel värld av playbackare online! Bland annat finns den samlande Facebookgruppen Playback Theatre Around The World.