Playback i organisationer

- ett kraftfullt interaktivt verktyg vid förändringsarbete

En arena för konstruktiva samtal

För dig som är konferensarrangör, organisationskonsult eller HR-ansvarig erbjuder playbackteater ett spännande och utforskande verktyg. Playbackteater är en unik form av improviserad teater som använder röst, rörelse, musik, drama och komedi för att levandegöra berättelser från deltagare i publiken.

Utforska frågor

Vi låter de teman eller ämnen som ni håller på att utforska inom er grupp komma till liv på scenen. Denna teaterform kan användas vid vilken tidpunkt och i vilket sammanhang som helst. På en kickoff kan det föra människor närmare varandra genom att den på samma gång som den introducerar relevanta teman också skapar interaktion. Som en avslutning på ett event, projekt eller liknande kan playbackteater uppmuntra gruppen att summera, fokusera och fira viktiga delar av den gemensamma erfarenheten.

Vid förändringsarbete

När förändringar sker i en organisation eller på en arbetsplats kan det finnas outtalade rädslor, förändrade förväntningar, allianser till tidigare arbetskulturer och motstånd mot nya idéer. Dessa företeelser finns till stor del i det omedvetna och är ofta svåra att adressera på ett konstruktivt sätt. Att vid sådana tillfällen använda Teater X och vårt erfarna och empatiska lyssnande, tillåter berättelser och känslor som finns i gruppen att benämnas och få gestalt på ett sätt som garanterar trygghet och som genererar förståelse för olika positioner.

Vi erbjuder

Teater X ger föreställningar till publik på mellan 10 och 300 personer. Ensemblen består av 5-7 personer; en spelledare (facilitator), en musiker samt 3-5 aktörer. Spelledaren fungerar som en länk mellan publiken och aktörerna och leder föreställningen framåt. Spelledaren formulerar frågor och fångar upp ögonblicksbilder, tankar, känslor och berättelser från publiken på det aktuella temat, samt väljer den playbackteater-form som berättelserna ska gestaltas genom på scen av ensemblen.

En föreställning är vanligtvis 90 minuter lång men vi anpassar formatet efter beställning och behov. Ett uppskattat format i organisationer är “XL”. Detta är ett skräddarsytt format där vi integrerar playbackformerna med workshop och storgruppsarbete. Vi använder upplevelsebaserade metoder där både kropp, känsla och tanke aktiveras för optimalt lärande. Ett XL-upplägg kan vara allt från en halvdag till att löpa över flera dagar. Uppläggen designas utifrån behov. Vid ett XL-upplägg agerar spelledaren facilitator för hela processen och ensemblemedlemmarna kan vara med och leda delmoment och övningar. 

Uppdragsgivare

Exempel på uppdragsgivare vi haft är: 

Vägverket, Apoteket, FOI, Arla Foods, Polisen, AF kultur, Regeringskansliet, Finansdepartementet, Röda Korset, Martin Olsson, Provins Fem, Skolverket, Karolinska institutet, Competence Compagniet, Eniro, Sonat, IAF, Södertälje sjukhus, Södertälje kommun, Huddinge kommun, IFL, Konsumentverket, Effectiveness Consultants, KF Gävleborg, LRF, Svensk Mjölk, ÅF, Sandahl Partners Örebro AB, Gilla Jobbet-mässan, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Yenenga Progress, Järna Kulturnatt, System Centered Training Conference, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NCC, SoL (Society of Organizational Learning), Södertörns Högskola, Almedalen i samarbete Intitiativ Samhällsutveckling, Telenor Global Services, Nationalmuseum, LRF, IFL, YES-group, Huge Fastigheter, Faciliteringsdagarna, Gilla jobbet-mässan, ICF, Sällsynta Diagnoser, Beckers, Region Stockholm, Areim.

Några publikröster


Kontakta oss!

Vi skräddarsyr alltid upplägg tillsammans med uppdragsgivaren för att på bästa sätt kunna möta de behov som finns och använda playbackteaterns potential optimalt. 

Kontakta oss för en förutsättningslös konsultation kring hur vi bäst kan möta era önskemål!

 info@teaterx.se

Pontus Holmgren:  070–844 99 50
Linda Tervo: 070-894 45 32