Kurser i playbackteater

- en perspektivvidgande erfarenhet

Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2019

Om att gå kurs i playbackteater

Att gå grundkurs i playbackteater är en lärorik och spännande upplevelse som har möjlighet att berika dig på många plan! För många människor har det varit en livsomvälvande erfarenhet. 

En kurs i playbackteater är mer än att bara lära sig en teaterteknik. Vi möts som skapande människor genom våra historier, i leken, i spontaniteten och i vår vilja att lyssna på varandra. I playbackteater kommer du i kontakt med din egen kreativitet, samspelets magi och berättandets kraft! Inte minst är playbackteater ett kraftfullt verktyg för dialog och inkludering.

Att lära sig denna teaterform kräver tid och rum för aktion, reflektion och utforskning av playbackprocessen i en skapande och generös atmosfär. Samtidigt som du berikas på ett personligt plan, lär du dig ett konkret teaterverktyg och många olika övningar som du kan använda även i andra sammanhang.

Du får lära dig några av de grundläggande formerna som används för att spegla andra människors upplevelser; levande skulpturer, par, berättelser och korus. Du lär känna ramarna för playbackteater; de så kallade “ritualerna”, och du får öva dig i de olika rollerna som aktör, conductor (spelledare) och musiker. Kursen ger även en inblick i playbackteaterns bakgrund och utveckling, så väl som de grundläggande idéerna som teaterformen bygger på. 

Att gå en grundkurs kvalificerar dig för olika fördjupningskurser i SPTS (se nedan) eller andra playbackskolors regi. (Se www.playbackteater.no och www.playbackcentre.org).

Lärare från Teater X

Flera av Teater X medlemmar har genom åren hållit grundkurser i playbackteater. Sedan 2009 sker detta i Skandinavisk Playbackteater Studios  regi. Lärare genom åren har varit: Synne och Jan Platander, Maria Danielsson, Pontus Holmgren, Jörgen Krantz och Linda Tervo.

Skandinavisk Playbackteater Studio (SPTS) 

Skandinavisk Playbackteater Studio (SPTS) verkar för att sprida inspiration och kunskap om playbackteater i Skandinavien. Genom att arrangera introduktionsdagar, grundkurser samt skräddarsydda program vill SPTS stödja framväxandet av ett levande ekosystem av praktiserande grupper, såväl ideella som professionella. Till dessa kurser bjuds ofta in internationella gästlärare som med sina unika kunskaper och erfarenheter bidrar till ett rikt och varierat kursutbud. Samtliga huvudlärare har utbildning från Centre for Playback Theatre (CPT).

SPTS har varit verksamt sedan 2009 och har sitt huvudsäte i Oslo, med verksamhet runt om i Norge, Sverige och Danmark. SPTS leds av Synne och Jan Platander.

Foto: Ann-Sofie Wensbo, 2020

Internationella playbackskolor (några exempel)

Man kan även gå med i Facebook-gruppen Playback Training Around The World för att hålla sig uppdaterad på vilka kurser som går världen över, eller online.